logo-floriva
heder voce2.fw

Našim kooperantima dajemo kompletnu podršku u organizovanju proizvodnje: obuku, sadni materijal, folije za zemljište i prekrivanje zasada, sisteme za navodnjavanje, mreže za zasenu, zaštitna sredstva, sredstva za prihranjivanje, ambalažu za pakovanje, savetodavnu službu, zagarantovanu cenu i siguran otkup po ugovoru o kooperaciji. .
Proizvođač može izabrati jedan od modela saradnje:
1. MODEL 1: Ukoliko sadnice plaća 100% pri preuzimanju,

cena sadnice je 0,25 €/kom


2. MODEL 2: Ukoliko sadnice plaća plodom šumske jagode
cena sadnice je 0,33 €/kom  uz obavezno učešće od 25%


Folije za zemljište i natkrivanje zasada, sisteme za navodnjavanje, mreže za zasenu, zaštitna sredstva i prehrana se plaćaju pri preuzimanju.
Ulaganja za 5 ari zasada šumske jagode


MODEL 1
1 Sadnice šumske jagode, 2.000kom, 0,25 €/kom 500 €
2 Sistem za navodnjavanje, komplet 120 €
3 Folije za zemljište 80 €
Celokupno ulaganje je 700 €


MODEL 2
1 Sadnice šumske jagode, 2.000kom, 0,33 €/kom 660 €
2 Sistem za navodnjavanje, komplet 120 €
3 Folije za zemljište 80 €
Celokupno ulaganje je 860 €
Startno ulaganje je 365 €
Ostatak duga 495 €


Primer 5 ari
U kooperativi startno ulaganje je 365 €, a ostatak od 495 € se plaća plodom šumske jagode po ugovoru o kooperaciji.
Projektovani prinos i prihod za tri godine
Prva godina 300 gr/biljci, sa minimalnom cenom od 3 €/kg,
Prihod 1.800 €
Druga godina 600 gr/biljci, sa minimalnom cenom od 3€/kg
prihod 3.600 €
Treća godina 300 gr/biljci, sa minimalnom cenom od 3 €/kg
prihod 1.800 €


U oba slučaja, ranom prolećnom sadnjom i optimalnim uslovima gajenja celokupna investicija se vraća tokom prve godine proizvodnje sa profitom.
Naša otkupna cena ploda šumske jagode za sezonu 2016-u je bila 550 dinara/kg, odnosno 4,5 €/kg. Svakom proizvođaču je isplaćena celokupna količina otkupljenog ploda šumske jagode.

.

 Tehnologija proizvodnje šumske jagode

 

       Šumsku jagodu treba zasaditi što ranije u proleće, a najdalje do kraja juna ili u ranu jesen da bi prinosi u prvoj godini bili što veći. U drugoj godini gajenja se očekuje pun rod.

                Potrebno je pridržavati se naših uputstava i koristiti isključivo naša sredstva za zaštitu i prehranu da bi se obezbedili visoki prinosi i dobar kvalitet ploda. Neredovno zalivanje i prihranjivanje će umanjiti rod kao i kod svake druge vrste biljaka i skratiti vek trajanja zasada.

                Radi većih prinosa preporučljivo je postaviti mrežu za zasenu sa 35-40% efekta zasene. Mreža će smanjiti sunčevo zračenje, sniziće temperaturu za 5-6°C, zaštitiće zasad od leda (grada), pojačaće se cirkulacija vazduha i olakšati branje radnicima. Prinosi se uvećavaju za 30-50% uz upotrebu mreže za zasenu a rad znatno olakšava. Zasenjivanje će gotovo u potpunosti eliminisati sasušenje sadnica tokom velikih vrućina. Mrežu postaviti krajem maja meseca na drvene stubove sa žicom na 2 m visine. Rasporediti ih na svakih 4-5 m i to najbolje direktno u redove šumske jagode jer ako se postave na staze smetaće tokom branja i prolaska radnika. Sa južne i zapadne strane zasada mrežu obavezno spustiti do zemlje, da sunce ne bi grejalo zasad sa bočne strane. Mrežu ukloniti krajem septembra ili početkom oktobra zavisno od vremeskih uslova, a može zaštititi zasad i od manjih mrazeva.

Najpovoljniji prirodni uslovi za gajenje šumske jagode su brdsko-planinska područja preko 500 m n.v., odnosno tamo gde se mogu pronaći  predstavnici divlje šumske jagode. Ne preporučujemo podizanje zasada ispod 300 m nadmorske visine. Na manjim nadmorskim visinama je veća populacija insekata koji prenose viruse kada se hrane biljnim sokovima. Šumska jagoda je veoma osetljiva na prisustvo virusa koji drastično utiču na smanjenje prinosa i trajanja zasada. Proizvodnja u plasteniku nije preporučljiva zbog velikog prisutva insekata koji u plasteniku imaju idealne uslove za život i razmnožavanje. Šumsku jagodu je veoma teško oprskati zbog bujne lisne mase koja je u plasteniku veoma nežna. Tokom leta će biti znatno visoke temperature a time i siguran prekid cvetanja i plodonošenja i sasušenja celih biljaka.

Lokacija parcele treba da bude u blizini kuće i po mogućnosti u blagoj senci sa dostupnom vodom za zalivanje. Zemljište treba da bude blago kiselo (5-6,5 PH), plodno, rastresito, propusno, a kao predusev najbolje su livada ili detelina. Na izabranoj lokaciji (5 ari) rasturiti 2-3 traktorske prikolice dobro pregorelog goveđeg ili ovčijeg stajnjaka i odmah poorati.  Zemljište usitniti (izfrezirati) i pred zadnje freziranje rasturiti 50 kg ORGANSKOG đubriva ITALPOLLINA 4:4:4 i površinu preprskati sa rastvorom od 25 L vode, 100 gr BORA (organski insekticid) i 50 gr Trifendera (organski preparat protiv zemljišnih bolesti). Izfrezirati poslednji put i nakon toga formirati gredice i postaviti creva kap po kap i foliju preko  zemljišta, ručno ili mašinski i dobro je zategnuti preko zemljišta, tako da ne ostanu vazdušni čepovi.            

Gredice (bankovi, leje,..) se formiraju u razmaku kao što je prikazano na slici.

     Gredice  se formiraju u razmaku kao što je prikazano na slici.

 

PRAVILNA SADNJA ŠUMSKE JAGODE

Ukoliko na foliji ne postoje gotovi otvori za sadnice potrebno ih je napraviti uz pomoć komada zaoštrene plastične ili metalne cevi prečnika 70 mm u rasporedu kao što je prikazano na slici.

                Sadnice se stavljaju u rukom napravljenu rupu u umereno vlažnom zemljištu i zatrpavaju se do iste visine na kojoj je i bila u kontejneru. Veoma je važno da se sadnica ne zatrpa duboko, odnosno da vrat korena ostane izvan zemlje.

 

                Nakon sadnje svaku sadnicu zaliti pojedinačno sa 0,2 L prihrane (10 gr  đubriva 10:40:10 u 10L vode).  Nakon toga zemljište dobro zaliti sistemom kap po kap. Postupak  startnog zalivanja sa prihranom ponoviti nakon 7 dana.

 

                Ishrana šumske jagode se vrši zalivanjem i folijarnim prskanjem. Zalivanjem se vrši sistemom kap po kap, svaki put koncentracijom od 0,1%, naizmenično  đubrivima 20:20:20 i 4:10:40 (2 kg prehrane na 2.000 L vode na 5 ari). Folijarna prihrana se obavlja 1-2 puta sedmično sa koncentracijom 0,3%, naizmenično tečnim đubrivom HUMISUPER i Kalcijum organo 30  (150 gr prehrane na 25 L vode za 5 ari). Prskanja obavljati u popodnevnim časovima 1-2 sata pre zalaska sunca ili najkasnije 3-4 sata pre kiše. Zalivanje i prihranjivanje se obavlja odmah nakon berbe u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima bez preterivanja u normi zalivanja, a optimalno je od 0,5 do 1 L po biljci zavisno od tipa zemljišta.

Zaštita i nega šumske jagode

Najbolji način zaštite šumske jagode je preventiva i to: za zemljište, površinu od 5 ari u toku godine 2-3 puta zaliti kroz sistem kap po kap rastvorom od 200 gr Trifendera i 400 ml Kingbo sa oko 2.000 L vode. Ukoliko se pojavi uvenuće, istim rastvorom sadnice zaliti direktno za biljku sa 0,2 L rastvora po biljci. Ukvasiti sredinu bokora da se rastvor slije za vrat korena.

                Protiv nadzemnih insekata po potrebi koristiti Kingbo u koncentraciji 0,4% (100 ml u 25 L vode za 5 ari). Postupak po potrebi ponoviti svakih 5 dana.

                U slučaju pojave pegavosti lista i truleži plodova koristiti Trifender u koncentraciji od 0,3% (75 gr u 25 L vode za 5 ari). Postupak po potrebi ponavljati svakih 5 dana. Prilikom prskanja dobro okvasiti lice i naličje lista i sredinu bokora. Veoma je važno redovno (jednom mesečno) odstranjivati stari i oštećen list da se izbegne prenošenje bolesti, obezbedi bolje provetravanje, bokorenje i oprašivanje.

                Održavanje staza između gredica se najbolje izvodi zastiranjem bukovom i čamovom piljevinom ili slamom, slojem debljine 3-5 cm ili ručno pleviti.

Ubiranje i skladištenje ploda šumske jagode

                Berba dobro zrelih i kvalitetnih plodova se obavlja svakih 3-5 dana u plastične gajbe od malina,  maksimalno 1 kg po gajbi. Tokom berbe vrši se klasiranje plodova i to na prvu i drugu klasu koje se posebno beru, lede i pakuju.

I klasa - celi, čisti, dobro obojeni plodovi, bez primesa

II klasa - zeleni, prezreli, deformisani, oštećeni, grudvasti (blok) i sa stranim mirisom.

Napomena: Sasušeni i buđavi plodovi se ne otkupljuju

                Plodove odmah po ubiranju sa gajbom staviti u zamrzivač koji je namenjen isključivo za duboko zamrzavanje šumske jagode. Nakon 24 sata zamrznute plodove pažljivo izručiti u kutiju sa plastičnom kesom, zatvoriti kesu, zalepiti kutiju i skladištiti u zamrzivač  do preuzimanja.

           Zamrznute plodove preuzimamo tokom obilaska zasada kada i donosimo kutije, kese, sredstva za zaštitu i prihranjivanje i ujedno dajemo savete za proizvodnju.

          Preporučena površina za jedno porodično gazdinstvo je optimalno 5 ari, a maksimalno 10 ari. Šumska jagoda se ubira tokom 5-6 meseci pa je na većim površinama teško obezbediti radnu snagu koja vam nije potrebna non - stop. Ubiranje nije konstantno već u naletima, tako da je nekada, naročito nakon više kišnih dana veoma teško obezbediti radnike za jedan dan unapred, pored svih ostalih radova koji se imaju na imanju.

 

Prihrana i zaštita PDF

Ubiranje i skladištenje šumske jagode

     Berba dobro zrelih i kvalitetnih plodova se obavlja svakih 3-5 dana, u plastične gajbe od malina u maksimalno 1 kg po gajbi. Tokom berbe vrši se klasiranje plodova i to na prvu i drugu klasu koje se posebno beru, lede i pakuju.

I klasa - celi, čisti, dobro obojeni plodovi, bez primesa (repeljak, trava, list...)

II klasa - zeleni (ne ujednačeno obojeni), prezreli, deformisani, oštećeni, grudvasti (blok) i sa stranim mirisom.

Napomena:  Sasušeni, buđavi i prljavi plodovi se ne otkupljuju.

     Plodove odmah po ubiranju sa gajbom staviti u zamrzivač koji je namenjen isključivo za duboko zamrzavanje šumske jagode. Nakon 24 sata zamrznute plodove pažljivo izručiti u kutiju sa plastičnom kesom, napuniti do vrha i skladištiti u zamrzivaču do isporuke. Konačno klasiranje se vrši prilikom predaje na otkupnom mestu (hladnjači).

     Pravilnim i redovnim branjem, brzim procesom zamrzavanja i pravilnim skladištenjem čuva se kvalitet i povećava cena proizvoda što je u interesu svih .

Preuzmite Priručnik za proizvodnju šumske jagode PDF

 

kontakt:
Floriva d.o.o.
Radaljevo bb
Ivanjica
tel 032/640-000
fax 032/640-001

floriva.ivanjica@gmail.com