JESENJA SORTA MALINE

Delniwa®

Sertifikovane sadnice maline Delniwa sa potrebnom dokumentacijom za ostvarivanje prava na subvenciju, možete nabaviti u našoj firmi, koja je ovlašćeni zastupnik za regiju Balkana.

Delniwa je remotantna sorta maline, uspravnog rasta, ranog vremena zrenja, posebno ukusnih, krupnih, crvenih plodova, veoma prinosna i odlična za mašinsku berbu.

Delniwa ima krupne plodove prosečne težine 5gr, kompaktnog oblika, sjajne jarko-crvene boje i odličnih skladišnih osobina za zamrzavanje. Ukus ploda je izrazito prijatan sa 12,7% šećera sa visokim sadržajem antioksidativnih materija, i kao takav je veoma pogodan za industrijsku preradu.

Delniwa bujna sorta maline sa veoma čvrstim podignutim izdancima kojima se lako manipuliše i zbog toga je odlična sorta za mašinsku berbu plodova za zamrzavanje sa preko 93% ploda prve klase.

Delniwa pristiže na berbu krajem jula i bere se do kasne jeseni, a može se brati dvokratno odnosno u proleće i jesen ako se berba vrši ručno.

Delniwa pristiže na branje u nižim predelima zapadne Srbije oko 15. jula, a u višim oko 25. jula. Ubiranje plodova traje duže u odnosu na druge sorte, i to do kasne jeseni, odnosno prvih mrazeva.

Delniwa ima krupne plodove prosečne težine 5gr, kompaktnog oblika, sjajne jarko-crvene boje i odličnih skladišnih osobina za zamrzavanje. Ukus ploda je izrazito prijatan sa 12,7% šećera sa visokim sadržajem antioksidativnih materija, i kao takav je veoma pogodan za industrijsku preradu.

Delniwa se može prodavati u svežem stanju jer plodovi odlično zadržavaju sjajnu crvenu boju, odličnog su ukusa i dugo se održavaju sveže. Mogu se ubirati u dva navrata tokom godine od sredine leta do kasne jeseni, i ako se na proleće ostave skraćeni jednogodišnji izdanci pristiže na branje u maju i junu iste godine.

Delniwa je odlična sorta za zamrzavanje sa 93% prva klasa ploda, a cena je identična ostalim sortama. Troškovi prizvodnje i ubiranja su znatno manji sa dugom berbom 3-4 meseca.

Delniwa ima odličnu tolerantnost na bolesti I preporučuje se sadnja do 1.000 m nadmorske visine. Nije osetljiva na izmrzavanje, jer se na jesen po završetku branja svi izdanci prekose do površine zemlje i sklone sa parcele. Narednog proleća izbijaju novi izdanci koji daju plodove od polovine jula, pa do jeseni. Otporna je na gljivično oboljenje korenovog sistema Phytophthora. Još uvek nema pronađenih primeraka sa Agrobacterium tumefaciens koji se javlja na korenovom sistemu biljaka koje su pod stresom, odnosno gde je kiselo zemljište, sabijena (tvrda) struktura zemljišta, gde ima nedostatak hrane, preteranu vlagu ili nedostatak vlage u zemljištu što oizazaiva stresne uslove a time i neotpornost biljke.

Delniwa je bujna sorta maline sa čvrstim podignutim izdancima kojima se lako manipuliše i zbog toga je odlična za mašinsku berbu. Sadnja se obavlja u proleće u razmaku od 0,3 x 2,5 m ( 12.000 kom/ha) za ručnu berbu, a za mašinsku berbu 0,3 x 3 m ( 10.000 kom/ha). Preporučuje se da se vezuje na špalir ako je ručna berba i ostavlja se 6-7 izdanaka po dužnom metro a nikako više od 8 izdanaka jer u suprotnom ako bude veći broj izdanaka biće velika masa biljaka. Onda će sigurno biti i slabije oprašivanje, sitniji plodovi, teža berba,
manji prinosi, više problema sa bolestima, insektima i grinjama.

Sadnja sortno čistog, sertifikovanog i zdravstveno ispravnog sadnog materijala i primena svih agrotehničkih mera u prosečnoj godini, u punom rodu može obezbediti prinos kod ručne berbe od 15 – 20 t/ha, a ako se radi po sistemu dve berbe jesen-proleće uz intezivnu ishranu i preko 30 t/ha. Prinosi kod mašinske berbe se kreću 10-15 t/ha.

PONUDA SADNICA: