Postupak uzorkovanja zemljišta

Vesti

Postupak uzorkovanja zemljišta potrebnog za analizu zemljišta za podizanje zasada jagodastih voćki.

Najbolje vreme za uzimanje uzoraka je u vreme mirovanja vegetacije, odnosno od kraja oktobra do početka aprila kada je zemljište umerene vlažnosti.

Od alata i pribora potrebno je sledeće:

  • Uzorkivač ili ašov ili budak
  • Nož i plastina vreća ili kanta
  • Dve kese malo jače za jedan uzorak
  • Papir i olovka

Kada se uzimaju uzorci zemljišta sa parcela važno je da znamo tačno mesto uzorkovanja na parceli jer od toga zavisi i tačnost analize.
Broj mesta za uzorkovanje sa kojih se uzima zemljište za analizu:

  • 10 ari – 5 uzoraka za jednu analizu
  • 20 ari – 8 uzoraka za jednu analizu
  • 30 ari – 10 uzoraka za jednu analizu
  • 50 ari – 15 uzoraka za jednu analizu
  • 1 ha = 2 x 50 ari – 2 x 15 uzoraka za 2 analize
  • 2 ha = 4 x 50 ari – 4 x 15 uzoraka za 4 analize…

1. Nova parcela

Uzorak se uzima sa celokupne parcele sistemom cik-cak (i sredina i krajevi parcele). Najlakše i najbrže je koristiti uzorkivač, kao na slici.
Ako koristite ašov ili budak potrebno je iskopati rupu dubine 25-30 cm, zatim odvojiti jednutraku širine 2-3 cm, od vrha zemljišta (trave) do dna rupe, u kome će biti zemlja sa površine, ali i sa dubine rupe, odnosno celokupan zemljišni profil. Zatim nožem odvojiti jednu traku širine 4-5 cm i dužine koliko je duboka rupa i ubaciti je u kesu.

Sve uzorke zajedno ubaciti u plastičnu vreću ili kantu, pa na kraju sve dobro izmešati da dobijemo prosečan uzorak. Od te količine zemljišta odvojiti 1 kg, odstraniti svo korenje od trave i veće kamenčiće i sve ubaciti u jednu kesu i dobro je zavezati.

Na papiru upisati ime i prezime vlasnika parcele, broj ili naziv parcele, datum uzorkovanja i vrstu kulture koju planirate da sadite, i zajedno sa već upakovanim uzorkom zemljišta ubacite u drugu kesu i dobro zavezati. Tako upakovan uzorak donesete kod nas u firmu ili pošaljete na adresu:
FLORIVA d.o.o., ZA LABORATORIJU, Radaljevo bb, 32250 Ivanjica, 066/864-00-15.

2. Postojeći zasad jagodastih voćki

Obratiti pažnju da se uzorak u postojećem zasadu uzima iz zone korenovog sistema, odnosno na oko 20 do 40 cm od same biljke, zavisno od veličine biljke. Postupak daljeg uzorkovanja je kao u prethodnom načinu uzorkovanja.

Na osnovu analize zemljišta od nas dobijate i pismenu preporuku za pripremu zemljišta za vašu kulturu koje se trebate pridržavati kako bi ste imali odličan prijem, porast i naravno visoke prinose. Cena jedne osnovne hemijske analize sa preporukom za pripremu zemljišta je 2.500 dinara. Analizu zemljišta je potrebno raditi svake godine kako bi ste znali sa kojim đubrivima i u kojoj količini je potrebno biljkama dati hranu ili izvršiti korekciju kiselosti zemljišta.

NAJNOVIJE VESTI: