Priprema zemljišta i način sadnje – kontejnerske sadnice maline

Vesti

Za kontejnerske sadnice maline

Preporuka za pripremu zemljišta se radi na osnovu osnovne hemijske analize (N, P, K, PH i Humus), za svaku parcelu, koju je potrebno uraditi jer od pripreme zemljišta, izbora parcele i načina sadnje zavisi prijem sadnica i dalji rast. Zemljište mora biti rastresito, da korenov sistem može normalno da raste i da je ocedita tj. na parceli se ne sme zadržavati dugo voda posle kiše. U suprotnom malina će se sušiti usled velike količine vode i raznih gljivičnih oboljenja. Na osnovu našeg dugogodišnjeg iskustva sa velikim brojem proizvođača iz Srbije i regiona garantujemo maksimalan prijem i odličan dalji rast naših sadnica.

PRIMER PREPORUKE – vrste i količine đubriva se daju u preporuci na osnovu vaše analize

1. Oranje –  dubina 30 cm

2. Kreč – građevinski (hidrat u prahu) _____ t/ha, po celoj površini

3. Stajnjak – dobro zgoreo ____ t/ha – u trake širine 1 m kuda će biti redovi

4. Đubrivo _____________ – ______ kg/ha – u trake širine 1 m kuda će biti redovi

5. Insekticid zemljišni GALITION FORTE – 30 kg/ha ili sličan – po celoj površini

6. Freziranje na minimalnu dubinu od 20 cm celokupne površine odmah nakon rasturanja insekticida i to dva do tri puta dok se zemlja dobro ne usitni

7. Po redovima zateći kanap, olovkom obeležiti drvenu letvu dužine 2-3 m na željenu dužinu kao meru za sadnju i pristupiti raspoređivanju kontejnerskih sadnica duž kanapa

8. Rukom otvoriti rupu dubine do 10 cm i postaviti sadnicu u rupu u uspravnom položaju i zagrnuti je sitnom zemljom, tako da se prekrije postojeći supstrat oko 2-3 cm. Priteći blago rukama oko sadnice tako da se istisne vazduh iz zemljišta i da ostane zemljište ravno oko sadnice ili napraviti rupu oko sadnice ako je kasna prolećna sadnja kako bi se zadržavala voda oko sadnice.

9. Odmah po sadnji (u roku od najdalje 60 minuta) izvršiti zalivanje svake sadnice posebno (za struk) sa oko 0,5 – 1 L rastvora od preparata HUMISTARTER 1 L + TIFI 250 gr, na 1.000 litara vode

10. Odmah nakon sadnje preprskati sa aminokiselinama Trainer, Aminofleks ili Isabion u preporučenoj dozi i nastaviti na svakih 7-10 dana još 4-5 puta.

11. Postupak zalivanja ponoviti za 10-15 dana zavisno od vlažnosti zemljišta samo sa HUMISTART –om, kao i za 25-30 dana od sadnje. Ako je potrebno u međuvremenu zalivanje onda vršiti sa običnom vodom kroz kap po kap ili po potrebi za svaku sadnicu ručno.

12. Tokom godine redovno zaštićivati i po potrebi prihranjivati granulisanim azotnim đubrivom ____- ___ kg/ha, koje treba podeliti u dva do tri navrata tek kada sve sadnice dostignu visinu 30-50 cm ali ne dalje od 1. avgusta (đubrivo razbacivati pred kišu oko sadnica ali nikako uz samu
sadnicu odnosno odmaći najmanje 10 cm od sadnice) ili kroz sistem za navodnjavanje sa vodotopivim đubrivima.

Preporuka je da se svake godine radi analiza kako bi ste zemljište doveli u idealno stanje, a time imali odlične prinose. Kiselost se mora STROGO kontrolisati jer mora biti u granicama od 5,5-6,5 PH.

Ukoliko ste u mogućnosti preporučuje se ubacivanje mlevenog ZEOLIT-a 2 t/ha u trake koji će poboljšati aeraciju, bolji razvoj korena, ali i vodni kapacitet u slučajevima suše sto je veoma važno, a to znači i prinose veće za 10-15%.

Deluje komplikovano, ali je to OSNOVNO za dobru proizvodnju.

Što više budete uložili u početku, to će prinosi biti znatno veći u narednih 15-20 godina.

NAJNOVIJE VESTI: