Priprema zemljišta i način sadnje – kontejnerske sadnice

Vesti

Preporuka za pripremu zemljišta se radi na osnovu osnovne hemijske analize (N, P, K, PH i Humus), za svaku parcelu, koju je potrebno uraditi jer od pripreme zemljišta, izbora parcele i načina sadnje zavisi prijem sadnica i dalji rast. Zemljište mora biti rastresito da korenov sistem može normalno da raste i da je ocedita tj. na parceli se ne sme zadržavati dugo voda posle kiše. U suprotnom zasad će se sušiti usled velike količine vode i raznih gljivičnih oboljenja. Na osnovu našeg dugogodišnjeg iskustva sa velikim brojem proizvođača iz Srbije i regiona garantujemo maksimalan prijem i odličan dalji rast naših sadnica.

PRIMER PREPORUKE – vrste i količine đubriva se daju u preporuci na osnovu vaše analize

1. Oranje –  dubina 30 cm

2. Kreč – građevinski (hidrat u prahu) _____ t/ha, po celoj površini

3. Stajnjak – dobro zgoreo ____ t/ha – u trake širine 1 m kuda će biti redovi

4. Đubrivo _____________ – ______ kg/ha – u trake širine 1 m kuda će biti redovi

5. Insekticid zemljišni GALITION FORTE – 30 kg/ha ili sličan – po celoj površini

6. Freziranje na minimalnu dubinu od 20 cm celokupne površine odmah nakon rasturanja insekticida i to dva do tri puta dok se zemlja dobro ne usitni.

7. Postavljanje folije i sistema kap po kap po instrukcijama a bankovi moraju biti puni zemlje bez vazdušnih džepova I ne smeju da leže u vodi

8. Sadnja po uputstvu: Rukom otvoriti rupu oko 5 cm dubine, sadnicu postaviti u rupu tako da se već postojeći supstrat ostavi iznad zemlje 1 cm i nivo zemlje mora biti u nivou folije (vrh korena se ne sme saditi ispod folije jer će u suprotnom doći do uginuća biljke).

9. Rukama pritegnuti zemlju oko sadnice, vodeći računa da se ne ošteti sadnica i da zemlja ostane ravna oko sadnice kao na uputstvu.

10. Odmah nakon sadnje svaku sadnicu zaliti sa 0,2-0,5 l/biljci (zavisno od vlage zemljišta) rastvorom đubriva HUMISTART – 1 L + TIFI -250 gr sve na 1000 L vode, postupak ponoviti za 7 dana ali samo sa HUMISTART-om u istoj dozi.

11. Mrežu za zasenu postaviti početkom juna na stubove visine 2 m iznad zemlje koji se postavljaju na svakih 5-6 m u sredinu bankova, kroz foliju, između creva kap po kap i obavezno je spustiti do zemlje sa južne i zapadne strane da sunce ne greje direktno u sadnice.

12. Tokom godine redovno zaštićivati i prihranjivati uz redovno praćenje zasada i izveštavanje u koliko se uoče neki problemi na zasadu (uvenuće, insekti, bolesti…).

Preporuka je da se svake godine radi analiza kako bi ste zemljište doveli u idealno stanje, a time imali odlične prinose. Kiselost se mora STROGO kontrolisati jer mora biti u granicama od 5,5-6,5 PH.

Ukoliko ste u mogućnosti preporučuje se ubacivanje mlevenog ZEOLIT-a 2 t/ha u trake koji će poboljšati aeraciju, bolji razvoj korena, ali i vodni kapacitet u slučajevima suše sto je veoma važno, a to znači i prinose veće za 10-15%.

Deluje komplikovano, ali je to OSNOVNO za dobru proizvodnju.

Što više budete uložili u početku to će prinosi biti znatno veći u narednih 15-20 godina.

NAJNOVIJE VESTI: